آرشیو خدمات، مشاوره حقوقی
برگزار گردید.

سازمان بسیج حقوق دانان استان خراسان جنوبی با هدف حمایت جهادی و انقلابی از جهادگران سلامت خط مقدم مقابله با کرونا و کمک به نیازمندان در قالب طرح کمک مومنانه اقدام به برگزاری کمیته حقوقی و قضایی سازمان بسیج حقوق دانان استان خراسان جنوبی نمود.