شناسه : 30076
ی, 06/20/1401 - 14:22
نویسنده : استان خراسان جنوبی
مباحث روز

دیدار مسئول تعلیم و تربیت و گروه های جهادی و دبیر کمیته آزادسازی زندانیان سازمان بسیج حقوقدانان کشور با سرپرست زندان های استان

دیدار مسئول تعلیم و تربیت و گروه های جهادی و دبیر کمیته آزادسازی زندانیان سازمان بسیج حقوقدانان کشور با سرپرست زندان های استان

دیدار مسئول تعلیم و تربیت و گروه های جهادی و دبیر کمیته آزادسازی زندانیان سازمان بسیج حقوقدانان کشور با سرپرست زندان های استان

دیدار مسئول تعلیم و تربیت و گروه های جهادی و دبیر کمیته آزادسازی زندانیان سازمان بسیج حقوقدانان کشور با سرپرست زندان های استان

 

 

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید