شناسه : 30075
ی, 06/20/1401 - 14:14
نویسنده : استان خراسان جنوبی
مباحث روز

نشست صمیمی تعدادی از حقوقیاران جهادی استان خراسان جنوبی و هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان جنوبی با حضور جناب آقای نوری مسئول گروه‌های جهادی سازمان بسیج حقوقدانان کشور ومسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان خراسان جنوبی

برگزاری نشست صمیمی تعدادی از حقوقیاران جهادی استان خراسان جنوبی و هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان جنوبی با حضور جناب آقای نوری مسئول گروه‌های جهادی سازمان بسیج حقوقدانان کشور ومسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان خراسان جنوبی
این جلسه که در محل کانون سردفتران

برگزاری نشست صمیمی تعدادی از حقوقیاران جهادی استان خراسان جنوبی و هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان جنوبی با حضور جناب آقای نوری مسئول گروه‌های جهادی سازمان بسیج حقوقدانان کشور ومسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان خراسان جنوبی

این جلسه که در محل کانون سردفتران و دفتریاران استان برگزار گردید درابتدای جلسه محمود سموئی مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان ضمن تشکر از تلاشهای فعالین حقوقی استان وخیر مقدم به جناب آقای نوری مسئول گروه‌های جهادی سازمان بسیج حقوقدانان کشور گزارش مختصری از اقدامات انجام شده ارائه واز تلاشهای تمامی حقوقدانان استان که با سازمان بسیج حقوقدانان استان همکاری نموده اند تقدیر و تشکر نمود

در ادامه جناب آقای نوری به بیان اهم برنامه‌های سازمان از جمله طرح هر مسجد یک حقوقدان، آزادسازی زندانیان،جهاد تبیین، حقوقیاران حوزه ها ، نهضت حقوق آموزی ، شورای صلح و سازش، گروه‌های جهادی و... به تبیین رسالت گروه‌های جهادی پرداخته و از تعامل و همکاری حقوقدانان استان با سازمان بسیج حقوقدانان  تشکر نمود در ادامه حاضرین پیشنهاداتی درراستای برنامه های سازمان بیان و

درپایان از تلاشهای سموئی مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان تقدیر گردید

 

نشست صمیمی تعدادی از حقوقیاران جهادی استان خراسان جنوبی و هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان جنوبی با حضور جناب آقای نوری مسئول گروه‌های جهادی سازمان بسیج حقوقدانان کشور ومسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان خراسان جنوبی

 

نشست صمیمی تعدادی از حقوقیاران جهادی استان خراسان جنوبی و هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان جنوبی با حضور جناب آقای نوری مسئول گروه‌های جهادی سازمان بسیج حقوقدانان کشور ومسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان خراسان جنوبی

 

نشست صمیمی تعدادی از حقوقیاران جهادی استان خراسان جنوبی و هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان جنوبی با حضور جناب آقای نوری مسئول گروه‌های جهادی سازمان بسیج حقوقدانان کشور ومسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان خراسان جنوبی

 

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید