آرشیو همایش
برگزار شد

سازمان بسیج حقوقدانان خراسان جنوبی به مناسبت گراميداشت سالروز تصويب قانون اساسي و روز بسيج حقوقدانان در تاریخ ۱۲ آذرماه ۹۸ همایش وظایف نمایندگان مجلس از منظر قانون را برگزار نمود

برگزار شد

انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند با همکاری دادگستری کل استان خراسان جنوبی و سازمان بسیج حقوقدانان خراسان جنوبی دوره تخصصی کاربردی داوری را در روزهای جمعه 15 و شنبه 16 اذرماه ماه ۹۸ به مدت 12 ساعت به همراه ارائه گواهینامه معتبر برگزار نمود

همایش رایگان

سازمان بسیج حقوقدانان خراسان جنوبی به مناسبت گراميداشت سالروز تصويب قانون اساسي و روز بسيج حقوقدانان در تاریخ 12 آذرماه 98 همایش وظایف نمایندگان مجلس از منظر قانون را برگزار می نمایید.

برگزار گردید.

سازمان بسیج حقوق دانان خراسان جنوبی در روز چهارشنبه ساعت ۱۷ عصر در محل مجتمع غدیر میزبان مراسم افتتاحیه و نشست خبری رزمایش کشوری شبکه علمی نخبگان حقوقی و قضایی بود