تحلیل(حقوقی)معاهده آب و هوایی پاریس ۲۰۱۵

گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان درباره «تحلیل (حقوقی) معاهده آب و هوایی پاریس ۲۰۱۵» درتیر ماه ۱۳۹۶ منتشر گردید. این گزارش به همت معاونت علمی سازمان بسیج حقوق دانان در۲۶ صفحه تدوین شده است.

در مقدمه این گزارش اشاره شده است:

امروزه تغییرات آب و هوایی جزء مسائل و نگرانی­های قابل‌توجه بسیاری از کشورهای دنیا است. سازمان ملل متحد از سال ۱۹۷۹ میلادی این مسئله را شناسایی کرده و با برگزاری ده‌ها کنفرانس بین‌المللی و تصویب موافقت­نامه­ها و اسناد متعدد سعی در کنترل این‌گونه تغییرات برآمده است و ازجمله این موافقت­نامه­ها می‌توان به موافقت­نامه ۲۰۱۵ پاریس اشاره کرد. بنا بر موافقت­نامه آب و هوایی پاریس در سال ۲۰۱۵، کشورهای عضو معاهده تغییر اقلیم سازمان ملل، متعهد شدند تا با کاهش انتشار دی‌اکسید کربن در اتمسفر زمین، مانع از گرمایش زمین و تغییر اقلیم جهانی شوند. این موافقت­نامه دارای ابعاد و آثار حقوقی مؤثری در نظام حقوقی ایران است که این گزارش سعی در آن دارد به تبیین آثار و تبعات حقوقی موافقت­نامه پاریس بپردازد.

گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان درباره «تحلیل (حقوقی) معاهده آب و هوایی پاریس ۲۰۱۵» درتیر ماه ۱۳۹۶ منتشر گردید. این گزارش به همت معاونت علمی سازمان بسیج حقوق دانان در۲۶ صفحه تدوین شده است.

در مقدمه این گزارش اشاره شده است:

امروزه تغییرات آب و هوایی جزء مسائل و نگرانی­های قابل‌توجه بسیاری از کشورهای دنیا است. سازمان ملل متحد از سال ۱۹۷۹ میلادی این مسئله را شناسایی کرده و با برگزاری ده‌ها کنفرانس بین‌المللی و تصویب موافقت­نامه­ها و اسناد متعدد سعی در کنترل این‌گونه تغییرات برآمده است و ازجمله این موافقت­نامه­ها می‌توان به موافقت­نامه ۲۰۱۵ پاریس اشاره کرد. بنا بر موافقت­نامه آب و هوایی پاریس در سال ۲۰۱۵، کشورهای عضو معاهده تغییر اقلیم سازمان ملل، متعهد شدند تا با کاهش انتشار دی‌اکسید کربن در اتمسفر زمین، مانع از گرمایش زمین و تغییر اقلیم جهانی شوند. این موافقت­نامه دارای ابعاد و آثار حقوقی مؤثری در نظام حقوقی ایران است که این گزارش سعی در آن دارد به تبیین آثار و تبعات حقوقی موافقت­نامه پاریس بپردازد.

جهت دانلود روی گزینه کلیک نمایید.

دسته بندی محصول: 
میانگین امتیاز داده شده: +