گزارش تحلیلی (حقوقی) سند ۲۰۳۰؛ خلاءهای داخلی، تهدیدهای بین‌المللی

 

گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان دربارهگزارش تحلیلی (حقوقی) سند ۲۰۳۰؛ خلاءهای داخلی، تهدیدهای بین‌المللی در خرداد ماه ۱۳۹۶ منتشر گردید.

این گزارش به همت پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق دانان توسط سید مصطفی کازرونی و یحیی اکبری در ۳۰صفحه و سه مبحث تدوین شده است.

در مقدمه این گزارش اشاره شده است:

تحلیل مسائل اجتماعی در برهه‌های متفاوت می‌تواند آثار متفاوتی را در بر داشته باشد. تحلیل یک تفاهم بین‌المللی در فرایند مذاکره و تصویب می‌تواند به صاحبان امر جهت درک بهتر و پیشبرد اهداف کمک شایانی بکند اما تحلیل همین واقعه پس از رخداد می‌تواند به رسوخ تجربه حاصل‌شده در ذهن و عملکرد پسینی صاحبان امر منجر شود.

دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، چارچوب عمل ۲۰۳۰ بیانیه اینچئون و سند آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران که همه را امروزه به سند ۲۰۳۰ می‌شناسیم شاید از بهترین گزینه‌ها برای محک عبارت فوق باشد. با این تفاوت که این اسناد در فرایند مذاکره موردتوجه عمده نقادان قرار نگرفته بودند و در طی فرایند اجرا به صدر توجه اندیشمندان نقل یافتند. (این مسئله نیز کاملاً مورد تأمل است)

در متن پیش رو بر آنیم تا گزارشی از وقایع حاصله در مورد سند ۲۰۳۰ ارائه نماییم و با تحلیل مسائل داخلی که بعضاً جهت اشاره به خلأهای حقوقی تنظیم‌شده به تحلیل این اسناد ازنظر محتوای خرد و کلان نیز بپردازیم. سؤال اصلی این وجیزه آن است که مشکل اصلی سند ۲۰۳۰ چه بوده که موردنقد صریح مقام معظم رهبری قرارگرفته است؟ و در کنار تحلیل این مسئله در مقدمات جهت درک بهتر سند ۲۰۳۰ به مسائل حقوقی سند در داخل کشور و برخی از مشکلات محتوایی آن پرداخته‌شده است.

ازنظر این گزارش مشکل اصلی سند ۲۰۳۰ کمک به فرسایش حاکمیت فرهنگی کشور و نفی استقلال فرهنگی این مرزوبوم است. این تحقیق مدعی است غیر از اشکالات محتوایی خرد و کلانی که می‌توان به دستورکار و بیانیه وارد نمود نباید از مشکل اصلی یعنی خرد شدن فرهنگ بومی در زیر چرخ‌دنده‌های جهانی‌سازی مفاهیم غربی، غافل شد. همچنین فرایند حقوقی این سند در داخل کشور توانست به‌عنوان سنگ محکی منافذ و خلأهای اجرایی-حقوقی کشور را نشان دهد.

این گزارش در دو فصل - فصل اول به مسائل ساختاری و شکلی اشاره می‌شود و در فصل دوم به مسائل محتوایی - تنظیم‌شده است. سعی بر آن بوده تا از تحلیل‌های غیر کارشناسی و غیرحقوقی پرهیز شود اما چه کنیم که انسان ممکن الخطاست.

برای دریافت این گزارش پژوهشی به روی گزینه کلیک نمایید.

دسته بندی محصول: