بروشور حقوقی و تکالیف زائران اربعین حسینی + دانلود

 معاونت فرهنگی قوه قضائیه بروشوری ۹ صفحه‌ای تهیه و زائران اربعین حسینی را نسبت حقوق و تکالیف خود مطلع کرده است.

بروشور حقوق و تکالیف زائران اربعین حسینی مشتمل بر دو بخش «قبل از حرکت» و «برخی قوانین کشور عراق» است. در بخش نخست به موضوع ویزا و گذرنامه اشاره و تأکید شده است که کشور عراق در رابطه با ورود غیر مجاز به این کشور دارای قوانین سختگیرانه‌ای است که می‌تواند منجر به حبس از ۶ ماه تا یک سال شود.

در بخش دوم این بروشور به مسائلی همچون قوانین راهنمایی و رانندگی در کشور عراق و جرایم ۱۵۰۰ دیناری، حقوق عابران پیاده، قاچاق سلاح و مهمات و رشاء و ارتشاء پرداخته شده است.

 

 دانلود بروشور حقوقی و تکالیف زائران اربعین حسینی

دسته بندی محصول: