به نظر شما ادامه گفتگو پیرامون برجام را با آژانس در آینده موثر می دانید ؟

بله
۴۵% (۳۳ نظرسنجی)
خیر
۵۵% (۴۰ نظرسنجی)
تمام آرا: ۷۳