این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهترتیب نزولیرایزمان استمپ
۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۷۹متوسطج, ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ - ۱۰:۴۲
۸۳.۱۲۲.۵۰.۱۹۵خیلی زیادس, ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ - ۱۷:۲۰
adminbasijlawخیلی زیادس, ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۵:۵۷
adminkhjخیلی زیادي, ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ - ۰۱:۳۶