این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایزمان استمپترتیب صعودی
adminbasijlawخیلی زیادس, ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۵:۵۷
۸۳.۱۲۲.۵۰.۱۹۵خیلی زیادس, ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ - ۱۷:۲۰
adminkhjخیلی زیادي, ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ - ۰۱:۳۶
۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۷۹متوسطج, ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ - ۱۰:۴۲